Mindervaliden en de Jan Plezier

De Jan Plezier in de Slufter
Huifkartochten voor mindervaliden
De Jan Plezier in de Slufter
Rolstoelen kunnen mee

Op de huifkar hebben wij voorzieningen getroffen voor mindervaliden en mensen in rolstoelen.

Rolstoel kan mee

Zo is er een gemakkelijke opstap gemaakt en een uitklapbare oprij-plaat. Rolstoelen worden tevens vastgezet.

Reserveren

Wij verzoeken u bij de reservering melding te maken van eventuele rolstoelen.

Wij halen dan voor de rit een paar banken van de kar.

Dit kan niet ter plaatse bij de opstapplaats gebeuren.